Käesolev koduleht on loodud projekti "Õpiring: Ise tehtud, hästi tehtud" tegevuste raames. Kodulehe eesmärk oli kajastada jooksvalt projekti tegevusi ja käiku ning toetada seeläbi õpiringi kui täiskasvanute õppimist võimaldava meetodi kirjeldamist, tunnustamist ning senisest suuremat teadvustamist.


 

"Õpiring on enesearendajate rühm, kes on vabal tahtel liitunud, et ühiselt järjekindlamalt enesearendustööd korraldada. Töö õpiringides õpetab koostegutsemist ja mõistmist, annab osavõtjaile igapäevaseks tööks ja eluks vajalikke teadmisi, kindlustunnet, võttes arvesse osavõtjate oma kogemusi ja oskusi. Osavõtjad õpivad üksteiselt ning seeläbi suurendavad oma teadmisi."

(Ere Raag, Eesti õpiringide seltsi Semud liige)